ستونی

دستگیره پنجره آراکس پلاس
لرزه گیر 143
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 10.6) از پروفیل 21688
لولا سه تکه تسمه آلومینیومی
لاستیک کله غازی T61
لاستیک لامل OYF40
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 24.8) از پروفیل 20110فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 24.8) از پروفیل 20110
درپوش AS60
لاستیک کله غازی 1015
لاستیک MOC77
دستگیره پنجره پرستیژ
بالانسر MS09
گونیا پلاستیکی پهن MM77
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 13.2) از پروفیل 21689
گونیا فلزی پهن MM55
قیچی تاکوز
دستگیره های درب
گونیا گوشه فلزی
دستگیره،پنجره دوجداره شرکت آکپا تهران
چسب ترمال،سیلیکون و سوسیسی
لولا دو تکه PVC خور
دستگیره پنجره آریانا پلاس
ست کیتال پنجره
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ شیاردار نرمال
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 42.5)
دستگیره پنجره آرامیس
لاستیک SKV10
غلطک لاستیک ریلی
درپوش TS94_Plus
دستگیره پنجره لوتوس (تخم مرغی)
دستگیره پنجره آریانا
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 31.5) از پروفیل 21207
بلبرینگ فلزی ویکا
استوپر TS94
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 22.4) از پروفیل 10229
بالانسر TS94
لاستیک نصب شیشه 1002
لولا چرخشی
لاستیک لامل KYF10
درپوش سرمه MO97
غلطک توری ریلی
جلو قفل آلن خور
لولا دو تکه تسمه آلومینیومی
دستگیره درب کاتلاس
دستگیره،پنجره دوجداره
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 24.8) از پروفیل 21210
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 34) از پروفیل 21691
تیغه الماس 400
دستگیره پنجره کشویی هولدر
لاستیک لامل CF03
لولا سه تکه PVC خور
ست کیت پنجره 143
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 16.6)
پیچ تلگرافی 25_22_19_163.9
لاستیک لامل 1536
لاستیک MO67
فیکسر دایکاستی 2650
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ شیاردار نرمال
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 13.2) از پروفیل 20021
دستگیره درب باربادوس
بلبرینگ لنگه توری پلاستیکی
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 16.6) از پروفیل 21690
گونیا فلزی آلن خور فوجی 2013
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
لاستیک اورینگ
پلی آمید MOC143
استوپر MS10
دستگیره پنجره پارادایس پلاس
لاستیک لامل CF04
پلی آمید 324
لولا درب قابل رگلاژ برای لنگه ساده
دستگیره پنجره نئوآلاکس (تخم مرغی)
ضربه گیر EM38_23
لاستیک لامل KF10
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ ترمال TS77
دستگیره،پنجره دوجداره
دستگیره،پنجره دوجداره
لاستیک لامل CFT30
استیک لامل CF09
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ TS115 قابل رگلاژ
شرکت فروش یراق آلات
فیکسر دایکاستی 1124
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 10.6)
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 34) از پروفیل 20444
قفل درب اسپانیولت خور
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
پلی آمید143
ست جلو قفل کشویی
درپوش TS115
دستگیره درب استایل پلاس
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 34)
لاستیک لامل OYF30
دستگیره،پنجره دوجداره
درپوش پلاستیکی نصب
لاستیک زیر بلبرینگ TS77
لولا درب سنگین
لولا سه تکه واشر سر خود
بلبرینگ آلومینیومی تک چرخ ترمال TS94
درپوش وسط چهار لنگه TS115
دستگیره،پنجره دوجداره
فیکس کننده عقب TS115_TS77
دستگیره پنجره آریو
گونیا گوشه پلاستیکی
لولا دو تکه واشر سرخود
دستگیره پنجره تراورس
لاستیک TH55
درپوش سرمه TH60
گونیا پلاستیکی TS115
فیکسر دایکاستی 1126
درپوش سرمه MO37
جلو قفل پیچ خور
لولا دو تکه آلاکس پلاس
لاستیک MO68 جنتا
پلی آمیدرولتچ
گوشه سرامیک
لولا درب قابل رگلاژ برای لنگه PVC خور
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
درپوش پلاستیکی آبچکان
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 34.8) از پروفیل 21209
گونیا پلاستیکی EM38_21
دستگیره پنجره آراد
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ نرمال
دستگیره پنجره آماتیس
دستگیره پنجره آونتاش
پلی آمید UT77
گونیا فلزی MO19
کیت پنجره فلزی
گوشه پلاستیکی توری
درپوش TS77 Plus
دستگیره پنجره آوالن
توپی سرویس (وسط،کنار) 100_90_85_83_70_54
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ ترمال TS94
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 10.6) از پروفیل 10338
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
ست سه تایی تیغ سپرزن
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 16.6) از پروفیل 20445
سرمه کوتاه
لاستیک MO60 فشاری
دستگیره پنجره پارادایس
گونیا باریک پلاستیکی TS143
گونیا پهن پلاستیکی TS143
استوپر MS55
بالانسر آلومینیومی 60_90
دستگیره،پنجره دوجداره
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 22.3)
ضامن درجه فلزی
بالانسر آلومینیومی TS143
لاستیک لامل KFT20
گوشه زهوار
گونیا فلزی 13
تیغه الماس 300
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 42.8) از پروفیل 20256
ضربه گیر داخل فریم 143
پلی آمید MOC94
ضربه گیر ترمال بریک TS94
لاستیک توری MOT
لاستیک لامل YF09
بالانسر TS77
دستگیره پنجره آماتیس پلاس
دستگیره پنجره آلتین پلاس
لاستیک نصب شیشه 1005
دستگیره پنجره آمیتریس پلاس
لاستیک لامل CYF10
پیچ سرمته 25_22_19_163.9
فیکسر آلومینیومی ترمال (L x 9.4) TS94
بلبرینگ پلاستیکی دو چرخ آلاکس
رابط 1989
لرزه گیر 115
قفل غلطکی
لاستیک لامل CF13
پلی آمید 028
درپوش MS903
توپی سویچی (وسط،کنار) 100_90_85_83_70_54
لاستیک لامل CF07
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 31.5) از پروفیل 20561
چفت پنجره سرویس فلزی
لاستیک MO68 فشاری
فیکسر آلومینیومی دکمه فلزی (L x 9.7)
دستگیره درب آرتا
دستگیره درب آلوارس پلاس
لولا دو تکه یکپارچه
لاستیک نصب شیشه 1001
دستگیره پنجره آراس
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
لاستیک لامل TF40
لولا محوری ترمال
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 34.8) از پروفیل 20255
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ TS115 ثابت
ضربه گیر MS0320
چفت پنجره سرویس پلاستیکی
دستگیره پنجره آمیتریس
درپوش کشویی 143
دستگیره پنجره آواکس
درپوش TS77
لاستیک لامل YF03
دستگیره درب آلکاس
سرمه بلند
ضربه گیر MS0330
گونیا فلزی آلن خور فوجی 2000
جلو قفل قابل رگلاژ
پلی آمید 045
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ ترمال TS77
پلی آمید UT94
دستگیره پنجره آلپاین
فیکس کننده عقب TS143
گونیا پلاستیکی MO20
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ نرمال
جلو قفل آلاکس پلاس
چسب قطره ای 20 گرمی
بالانسر TS115
دستگیره پنجره آراکس
چهارسوی کوتاه و بلند
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
بلبرینگ فلزی دو چرخ TS143
جلو قفل ثابت
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
لاستیک نصب شیشه 1008
بلبرینگ پلاستیکی تک چرخ آلاکس
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 12.8)
پلی آمید 087
بالانسر AS74
بلبرینگ لنگه توری فلزی
دستگیره پنجره آراز
گونیا پلاستیکی پهن MM55
فیکسر پلاستیکی توری آلن خور آلاکس
دستگیره پنجره آرارات
لاستیک کله غازی TH60
گونیا سپری پلاستیکی P100_101
لاستیک MO60 جنتا
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
بلبرینگ آلومینیومی تک چرخ نرمال
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
ضربه گیر داخل فریم 115
لاستیک لامل CF05
ست آلن 5_4_3_2.5_2
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ ترمال TS94
دستگیره،پنجره دوجداره
لاستیک استخوانی 1008
دستگیره پنجره آلتین
دستگیره پنجره آراد پلاس
قفل درب
ست استوپر TS77
درپوش AS60_Plus
لرزه گیر دو کوهه 115
لاستیک لامل TF20
لاستیک KBF40
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 42.8) از پروفیل 20902
دستگیره پنجره ایستا
پلی آمید 094
لاستیک لامل MF08
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 7.7) از پروفیل 20770
لاستیک کله غازی TH55
لولا کاردی
چسب ترمال،سیلیکون و سوسیسی
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 16.6) از پروفیل 21690
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
گونیا فلزی آلن خور فوجی 2013
درپوش سرمه TH60
لاستیک لامل TF40
لولا درب قابل رگلاژ برای لنگه PVC خور
لاستیک نصب شیشه 1002
ست سه تایی تیغ سپرزن
لرزه گیر 115
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ شیاردار نرمال
لاستیک MO68 فشاری
ست استوپر TS77
قفل درب
دستگیره،پنجره دوجداره
دستگیره پنجره آراس
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ نرمال
لاستیک لامل CF04
ست کیتال پنجره
لاستیک لامل KYF10
لرزه گیر 143
استوپر MS55
دستگیره پنجره نئوآلاکس (تخم مرغی)
لاستیک TH55
چفت پنجره سرویس پلاستیکی
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
جلو قفل قابل رگلاژ
پلی آمید 028
دستگیره درب آرتا
رابط 1989
پلی آمید 045
دستگیره پنجره آرامیس
لولا دو تکه واشر سرخود
گونیا پلاستیکی MO20
درپوش سرمه MO97
گوشه زهوار
لاستیک لامل KFT20
دستگیره پنجره آلتین پلاس
استیک لامل CF09
گونیا سپری پلاستیکی P100_101
دستگیره پنجره تراورس
فیکس کننده عقب TS115_TS77
ضربه گیر داخل فریم 143
لولا چرخشی
بلبرینگ پلاستیکی تک چرخ آلاکس
لولا کاردی
لولا دو تکه آلاکس پلاس
گونیا باریک پلاستیکی TS143
فیکسر دایکاستی 2650
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 34) از پروفیل 21691
ضربه گیر MS0320
دستگیره پنجره آراز
لولا سه تکه PVC خور
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 12.8)
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 42.5)
بالانسر AS74
پیچ سرمته 25_22_19_163.9
لاستیک لامل KF10
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 22.3)
لولا درب قابل رگلاژ برای لنگه ساده
لاستیک لامل OYF30
چهارسوی کوتاه و بلند
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 34.8) از پروفیل 21209
قفل درب اسپانیولت خور
شرکت فروش یراق آلات
درپوش سرمه MO37
لاستیک نصب شیشه 1001
لاستیک MOC77
دستگیره،پنجره دوجداره شرکت آکپا تهران
دستگیره،پنجره دوجداره
دستگیره درب آلکاس
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 31.5) از پروفیل 21207
گوشه پلاستیکی توری
لاستیک نصب شیشه 1005
درپوش پلاستیکی آبچکان
لرزه گیر دو کوهه 115
گونیا پلاستیکی پهن MM55
دستگیره پنجره لوتوس (تخم مرغی)
لاستیک لامل CF05
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
دستگیره درب استایل پلاس
پلی آمید UT94
لاستیک لامل CF03
پلی آمید 094
پلی آمید 087
دستگیره پنجره ایستا
بلبرینگ آلومینیومی تک چرخ ترمال TS94
گونیا پلاستیکی پهن MM77
پلی آمید UT77
جلو قفل آلاکس پلاس
گونیا پلاستیکی EM38_21
دستگیره،پنجره دوجداره
درپوش TS115
قفل غلطکی
لاستیک SKV10
دستگیره پنجره آرارات
بالانسر آلومینیومی 60_90
لاستیک MO67
لولا دو تکه PVC خور
بالانسر TS115
لاستیک کله غازی 1015
گونیا فلزی 13
لاستیک استخوانی 1008
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
چسب قطره ای 20 گرمی
درپوش پلاستیکی نصب
پلی آمیدرولتچ
لولا سه تکه تسمه آلومینیومی
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 24.8) از پروفیل 21210
فیکسر دایکاستی 1124
لاستیک لامل CF13
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 24.8) از پروفیل 20110فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 24.8) از پروفیل 20110
دستگیره پنجره آریانا پلاس
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ TS115 ثابت
استوپر TS94
درپوش AS60
لاستیک MO60 فشاری
فیکسر آلومینیومی دکمه فلزی (L x 9.7)
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
جلو قفل پیچ خور
لاستیک لامل CF07
لاستیک نصب شیشه 1008
بالانسر TS77
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 13.2) از پروفیل 21689
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ ترمال TS77
درپوش کشویی 143
دستگیره پنجره آراد پلاس
لولا سه تکه واشر سر خود
بلبرینگ آلومینیومی تک چرخ نرمال
فیکسر دایکاستی 1126
توپی سرویس (وسط،کنار) 100_90_85_83_70_54
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ ترمال TS94
ضربه گیر ترمال بریک TS94
لاستیک لامل YF03
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ ترمال TS77
دستگیره،پنجره دوجداره
پیچ تلگرافی 25_22_19_163.9
درپوش وسط چهار لنگه TS115
دستگیره درب آلوارس پلاس
غلطک توری ریلی
لاستیک لامل 1536
دستگیره درب کاتلاس
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
بالانسر TS94
دستگیره پنجره آمیتریس
گونیا گوشه پلاستیکی
ست جلو قفل کشویی
دستگیره پنجره آراکس پلاس
پلی آمید MOC94
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 16.6)
گونیا فلزی MO19
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 34)
لولا محوری ترمال
دستگیره پنجره کشویی هولدر
سرمه بلند
بالانسر MS09
لاستیک MO68 جنتا
ضربه گیر MS0330
لاستیک کله غازی TH55
لاستیک MO60 جنتا
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ TS115 قابل رگلاژ
بلبرینگ لنگه توری پلاستیکی
فیکسر پلاستیکی توری آلن خور آلاکس
استوپر MS10
درپوش TS77
دستگیره پنجره آلتین
پلی آمید143
فیکسر آلومینیومی ترمال (L x 9.4) TS94
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ شیاردار نرمال
دستگیره،پنجره دوجداره
دستگیره پنجره آواکس
غلطک لاستیک ریلی
گونیا فلزی پهن MM55
لاستیک لامل YF09
دستگیره پنجره آماتیس
جلو قفل ثابت
فیکس کننده عقب TS143
تیغه الماس 300
پلی آمید 324
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ ترمال TS94
لاستیک لامل OYF40
دستگیره پنجره آلپاین
لاستیک لامل CYF10
دستگیره پنجره آمیتریس پلاس
دستگیره پنجره پارادایس
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 42.8) از پروفیل 20902
دستگیره،پنجره دوجداره
گونیا فلزی آلن خور فوجی 2000
ضربه گیر داخل فریم 115
گونیا پلاستیکی TS115
بلبرینگ لنگه توری فلزی
بالانسر آلومینیومی TS143
دستگیره پنجره آراکس
لاستیک کله غازی T61
دستگیره،پنجره دوجداره
لاستیک زیر بلبرینگ TS77
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
دستگیره های درب
دستگیره پنجره آوالن
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 22.4) از پروفیل 10229
لاستیک لامل CFT30
ضامن درجه فلزی
تیغه الماس 400
لاستیک اورینگ
پلی آمید MOC143
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 10.6) از پروفیل 10338
لاستیک لامل TF20
دستگیره پنجره آریانا
دستگیره درب باربادوس
گونیا گوشه فلزی
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 31.5) از پروفیل 20561
دستگیره پنجره آریو
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 10.6) از پروفیل 21688
لاستیک توری MOT
گونیا پهن پلاستیکی TS143
درپوش AS60_Plus
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
درپوش TS77 Plus
چفت پنجره سرویس فلزی
کیت پنجره فلزی
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 13.2) از پروفیل 20021
قیچی تاکوز
ضربه گیر EM38_23
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 16.6) از پروفیل 20445
درپوش MS903
بلبرینگ فلزی ویکا
دستگیره پنجره پرستیژ
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 34) از پروفیل 20444
درپوش TS94_Plus
ست آلن 5_4_3_2.5_2
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 10.6)
لاستیک لامل MF08
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ نرمال
بلبرینگ پلاستیکی دو چرخ آلاکس
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 34.8) از پروفیل 20255
جلو قفل آلن خور
بلبرینگ فلزی دو چرخ TS143
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 7.7) از پروفیل 20770
لولا درب سنگین
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 42.8) از پروفیل 20256
ست کیت پنجره 143
دستگیره پنجره آراد
سرمه کوتاه
توپی سویچی (وسط،کنار) 100_90_85_83_70_54
لولا دو تکه یکپارچه
گوشه سرامیک
دستگیره پنجره آونتاش
دستگیره پنجره آماتیس پلاس
لاستیک KBF40
لاستیک کله غازی TH60
دستگیره پنجره پارادایس پلاس
لولا دو تکه تسمه آلومینیومی
دستگیره درب استایل پلاس
لولا درب سنگین
فیکسر آلومینیومی دکمه فلزی (L x 9.7)
چهارسوی کوتاه و بلند
دستگیره درب آلکاس
لاستیک لامل KFT20
ضامن درجه فلزی
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ ترمال TS77
گونیا پلاستیکی پهن MM55
دستگیره پنجره آراد
فیکسر آلومینیومی ترمال (L x 9.4) TS94
پلی آمید 087
دستگیره پنجره آمیتریس پلاس
لاستیک لامل MF08
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 13.2) از پروفیل 20021
دستگیره پنجره آریانا پلاس
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ نرمال
دستگیره پنجره آوالن
غلطک توری ریلی
لاستیک زیر بلبرینگ TS77
درپوش پلاستیکی نصب
گونیا پلاستیکی EM38_21
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 10.6)
دستگیره،پنجره دوجداره
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 34)
گونیا فلزی آلن خور فوجی 2013
دستگیره درب آلوارس پلاس
گونیا سپری پلاستیکی P100_101
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 16.6) از پروفیل 21690
پلی آمید MOC143
بلبرینگ پلاستیکی دو چرخ آلاکس
ست آلن 5_4_3_2.5_2
دستگیره پنجره آراکس پلاس
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 42.8) از پروفیل 20256
پلی آمید 045
لاستیک MOC77
بالانسر AS74
گونیا فلزی پهن MM55
دستگیره،پنجره دوجداره
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ ترمال TS94
سرمه کوتاه
بلبرینگ لنگه توری فلزی
بلبرینگ آلومینیومی تک چرخ نرمال
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 16.6) از پروفیل 20445
بالانسر TS94
لاستیک لامل KYF10
لرزه گیر 143
دستگیره پنجره آراد پلاس
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ ترمال TS77
گونیا پلاستیکی MO20
گونیا گوشه فلزی
توپی سرویس (وسط،کنار) 100_90_85_83_70_54
لاستیک لامل CF03
لرزه گیر دو کوهه 115
لاستیک اورینگ
درپوش TS77 Plus
بالانسر TS115
دستگیره پنجره آراز
لاستیک لامل YF09
درپوش AS60_Plus
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
گوشه زهوار
دستگیره پنجره آماتیس
جلو قفل قابل رگلاژ
کیت پنجره فلزی
ضربه گیر ترمال بریک TS94
دستگیره پنجره آواکس
پلی آمید UT94
استوپر MS55
بلبرینگ آلومینیومی دو چرخ TS115 قابل رگلاژ
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
بلبرینگ فلزی ویکا
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ ترمال TS94
گونیا پلاستیکی پهن MM77
لاستیک TH55
دستگیره پنجره آلتین
لاستیک MO68 جنتا
ضربه گیر داخل فریم 143
ضربه گیر MS0330
لاستیک SKV10
لاستیک توری MOT
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 12.8)
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 42.5)
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 10.6) از پروفیل 21688
ست کیتال پنجره
درپوش TS115
استیک لامل CF09
فیکسر پلاستیکی توری آلن خور آلاکس
لاستیک کله غازی 1015
پلی آمید MOC94
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
دستگیره های درب
ست استوپر TS77
لولا درب قابل رگلاژ برای لنگه ساده
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
بلبرینگ لنگه توری پلاستیکی
لاستیک لامل TF20
دستگیره پنجره آلتین پلاس
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 31.5) از پروفیل 21207
ضربه گیر داخل فریم 115
دستگیره پنجره آماتیس پلاس
چفت پنجره سرویس پلاستیکی
لولا درب قابل رگلاژ برای لنگه PVC خور
استوپر TS94
دستگیره پنجره آراکس
فیکس کننده عقب TS115_TS77
دستگیره پنجره ایستا
لاستیک لامل 1536
بلبرینگ آلومینیومی چهار چرخ نرمال
لاستیک لامل CF07
دستگیره پنجره آمیتریس
گونیا فلزی آلن خور فوجی 2000
درپوش TS77
دستگیره،پنجره دوجداره
لولا دو تکه واشر سرخود
دستگیره پنجره پرستیژ
دستگیره،پنجره دوجداره
ضربه گیر MS0320
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 34.8) از پروفیل 21209
لاستیک لامل OYF40
قفل درب اسپانیولت خور
دستگیره پنجره آونتاش
پلی آمید UT77
گونیا گوشه پلاستیکی
فیکسر دایکاستی 1124
جلو قفل ثابت
جلو قفل آلن خور
درپوش سرمه TH60
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 16.6)
دستگیره پنجره آریو
دستگیره پنجره پارادایس
لولا دو تکه آلاکس پلاس
درپوش سرمه MO37
لولا کاردی
درپوش AS60
تیغه الماس 300
لاستیک لامل CYF10
بلبرینگ آلومینیومی تک چرخ ترمال TS94
لولا محوری ترمال
پلی آمید 028
بالانسر TS77
درپوش MS903
لاستیک لامل CF05
لاستیک لامل TF40
بالانسر MS09
گونیا پهن پلاستیکی TS143
لاستیک کله غازی TH55
لاستیک لامل CF13
دستگیره پنجره آلپاین
رابط 1989
دستگیره درب آرتا
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
قفل غلطکی
قفل درب
لولا دو تکه تسمه آلومینیومی
درپوش پلاستیکی آبچکان
لولا دو تکه یکپارچه
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 24.8) از پروفیل 20110فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 24.8) از پروفیل 20110
لاستیک استخوانی 1008
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 13.2) از پروفیل 21689
پیچ تلگرافی 25_22_19_163.9
دستگیره درب باربادوس
لاستیک MO60 فشاری
درپوش سرمه MO97
دستگیره،پنجره دوجداره
لاستیک MO67
فیکسر دایکاستی 1126
جلو قفل آلاکس پلاس
سرمه بلند
فیکسر دایکاستی 2650
بلبرینگ پلاستیکی تک چرخ آلاکس
شرکت فروش یراق آلات
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
دستگیره،پنجره دوجداره
لاستیک لامل CFT30
چسب ترمال،سیلیکون و سوسیسی
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 34.8) از پروفیل 20255
بالانسر آلومینیومی 60_90
پیچ سرمته 25_22_19_163.9
استوپر MS10
قیچی تاکوز
فیکسر آلومینیومی پانچی تقویتی (L x 42.8) از پروفیل 20902
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 10.6) از پروفیل 10338
فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 31.5) از پروفیل 20561
لاستیک لامل OYF30
لولا سه تکه PVC خور
آکپا دستگیره،پنجره دوجداره، شرکت آکپا تهران، ،یراق آلات ترمال و نرمال، سیستم درب و‌ پنجره، سیستم کرتین وال، پروفیل، نمایندگی فروش آکپا، مرکز پخش آکپا
بلبرینگ فلزی دو چرخ TS143
ضربه گیر EM38_23
دستگیره پنجره آریانا